Lūdzu, pagrieziet jūsu tālruni vertikāli

Darba tiesiskās attiecības un nodarbinātība

ROSENTHAL advokāti sniedz profesionālas juridiskās konsultācijas, sagatavo līgumus un dokumentus par dažādiem ar darba tiesiskajām attiecībām un nodarbinātību saistītiem jautājumiem. Praksē nereti pat jautājumi par pareizu darba laika uzskaiti, darba organizāciju, akorda algas aprēķināšanu vai summētā darba laika uzskaiti var sagādāt daudz juridiska rakstura jautājumu.

Tomēr sarežģītāka situācija rodas, ja ir jānosūta darbinieks strādāt uz ārvalstīm. Tad ir jāievēro ne tikai Latvijas likumi, bet arī konkrētās ārvalsts likumi un arodbiedrību noteikumi, kas nereti mēdz būtiski atšķirties no Latvijā pieņemtās kārtības un darba attiecību pamatprincipiem.

Darbinieku nosūtīšana ir tiešā veidā saistīta ar nodokļu piemērošanas jautājumiem Latvijā un ārvalstīs, Latvijas uzņēmuma pastāvīgās pārstāvniecības izveidošanu ārvalstīs, starpvalstu konvenciju piemērošanu, darbinieku nodokļu rezidences valsts maiņu un tamlīdzīgiem jautājumiem, kas var radīt būtiskus materiālus riskus saimnieciskās darbības veiksmīgai veikšanai ārvalstīs.

ROSENTHAL advokātu gadu gaitā uzkrātā pieredze par dažādu situāciju risinājumiem un likuma normu interpretēšanu un piemērošanu nodrošina iespēju ieteikt radošus risinājumus katram konkrētajam gadījumam. Ārvalsts likumu normu piemērošanas jautājumi tiek koordinēti un izskatīti sadarbībā ar konkrētās ārvalsts advokātiem.

Raksti mums, ROSENTHAL advokātiem, un sarunāsim tikšanos: info@rosenthal.lv « Atpakaļ